STROJEGRADNJA » AVTOMATIZACIJA

Avtomatizacija proizvodnih procesov je lahko ena od ključnih konkurenčnih prednosti, saj tako izboljšamo in optimiziramo poslovne procese. 

Nekatere prednosti avtomatizacije proizvodnje:

  • povečamo kapaciteto proizvodnje,
  • razbremenimo delovno silo,
  • povečamo kakovost in ponovljivost,
  • zmanjšamo možnost napak,
  • nadzorujemo procese in odkrivamo napake,
  • dosežemo boljše izkoristke materiala,
  • optimiziramo porabo energije.